Hizmet Sözleşmesi

 Anasayfa / Sabit

1. TARAFLAR

İş bu sözleşme, PoisNet Bilişim Hizmetleri (bundan sonra POISNET olarak anılacaktır) ile PoisNet'e ait web sitesi www.poisnet.net (bu "Site") üzerinden PoisNet ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site'de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ ve/veya "Siz" olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.

Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.PoisNet.net isimli web adresinde yer alan sıkça sorulan sorular sayfasındaki bilgileri, kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

 

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

MÜŞTERİ'nin PoisNet'e ait Site'den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. MÜŞTERİ'nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresizdir.

 

3. HİZMET'İN TANIMI

PoisNet'in MÜŞTERİ'ye vermiş olduğu web hosting hizmeti temel olarak, MÜŞTERİ'nin web sitelerinin ve/veya veritabanın PoisNet'in sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında "Web Hosting", "Bayi Web Hosting" veya "Veritabanı Hosting" hizmetlerinden herhangi tek ve/veya birlikte alabilir.
PoisNet'in MÜŞTERİ'ye vermiş olduğu web yazılım hizmeti temel olarak, MÜŞTERİ'ye vaat edilen fonksiyon ve özelliklerin sistemsel ve fonksiyonel olarak çalışır durumda olmasından ibarettir.
PoisNet'in MÜŞTERİ'ye vermiş olduğu web tasarım hizmeti temel olarak, MÜŞTERİ'nin temel isteklerine uygun ve kullanılabilir durumda olmasından ibarettir.

MÜŞTERİ bu Hizmet(ler)i kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site'de yayınlanan tün PoisNet politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.

3.1. İş bu Sözleşme'nin şartları ve koşullarına bağlı, PoisNet Sözleşme'nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:

3.1.1. Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),

3.1.2. Donanım arızaları,

3.1.3. Periyodik Bakım prosedürleri veya PoisNet'in zaman zaman üstlendiği onarımlar,

3.1.4. Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın PoisNet'in kontrolü dışındaki veya PoisNet tarafından öngörülemeyen nedenler

3.2. MÜŞTERİ, PoisNet'in Hizmetleri'nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.

3.3. PoisNet, MÜŞTERİ'ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.

3.4. Servis Sürekliliği Garantileri (PoisNet SLAs) PoisNet tüm müşterilerine Servis Seviyesi Sözleşmesi ile (SLA – Service Level Agreement) standart servis seviyesi garantileri vermektedir.

3.5. SSL Sertifikaları Belirli ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında, PoisNet Hizmetleri ile birlikte kullanmak için PoisNet'den veya PoisNet'in bağlı olduğu şirketlerden satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası sağlayıcı tarafında belirtilen sözleşmede tanımlandığı üzere kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve kullanıldığı sunucudan başka herhangi bir web barındırma servisine aktarılamaz. MÜŞTERİ'nin PoisNet sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, PoisNet ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır. Güvenlik nedeni ile MÜŞTERİ isteği olması durumunda dahi, PoisNet hiçbir zaman MÜŞTERİ'ye ait özel anahtarı bırakmayacaktır. MÜŞTERİ'nin SSL Sertifikasını dışarı aktarıp özel anahtarını PoisNet sunucuları dışında kullanmak istemesi durumunda, bu isteğini Hizmet satın alma başlangıcından en geç otuz (30) gün içerisinde PoisNet'e bildirmesi gerekmektedir.

3.6. Bayi Web Barındırma İş bu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi, PoisNet "Bayi Web Barındırma" Hizmeti ile bazı Hizmetlerinin satışı için MÜŞTERİ'ye (BAYİ) devredilemeyen, bayilik hakkı vermektedir. Bu kapsamda BAYİ "cPanel Kontrol Panel" kullanım hakkında sahip olup bu hakkı devredemez, satamaz veya kiralayamaz. BAYİ kendisine ait Hesapları altında tutulan tüm kayıtlardan, verilerden, hizmetlerden, içeriklerden ve işlemlerden sorumludur. BAYİ kendi müşterilerine (alt bayilerine, kullanıcılarına, üyelerine) destek vermekle yükümlüdür. PoisNet sadece BAYİ'ye Bayi Hesabı ve sınırlı cPanel Kontrol Panel desteği vermektedir. PoisNet'in Ürün veya Hizmetlerinin izinsiz kopyalandığının veya kullanıldığının tespit edilmesi durumunda BAYİ derhal PoisNet'i bilgilendirmekle mükelleftir. PoisNet, BAYİ müşterilerinin hukuka aykırı ya da hizmet Sözleşmesine aykırı her tür işlem ve eyleminden dolayı BAYİ'i sorumlu tutacaktır. BAYİ müşterilerinin PoisNet'e verebileceği maddi ve manevi tüm zararların tazmininden BAYİ sorumlu olacaktır. BAYİ'ye kendi marka ve ismini kullanarak bazı PoisNet Hizmetlerini müşterilerine sağlayabilir.

3.7. Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar (Web - Masaüstü - Mobil Yazılım, TrendMicro AV, Google Adwords, Arama Motoru Optimizasyonu, Marka Tescili, Sosyal Medya Danışmanlığı vb.) MÜŞTERİ PoisNet tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (tümüne birden "Hizmetler") yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı PoisNet sorumlu tutulamaz. PoisNet bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.

 

4. MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MÜŞTERİ, PoisNet MÜŞTERİ'lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda PoisNet, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

4.2. İçerik MÜŞTERİ, işbu Sözleşme'yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, PoisNet'in hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı PoisNet'in zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda mutabıktır.
a. Paylaşılan web sunucuları ve Bayi sunucularının hiçbirinde kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir:

• Topsite / Toplist
• IRC Script / Bot
• Proxy Script / Anonimleştiriciler
• Korsan Yazılım / Warez
• Resim Barındırma Script (Imageshack yada Tinypic Benzeri)
• AutoSurf / PTC / PTS / PPC Siteleri
• IP Tarayıcılar
• Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
• Mail Bomber / Spam Script / Toplu Mail / Mailer Pro
• Banner-Ad Hizmetleri (Ticari Banner Ad Döngüsü)
• Döküm Dosyası / Mirror Script (RapidShare Benzeri)
• Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
• Escrow Hesabı / Banka Tahvilleri
• Yatırım Siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
• Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
• Piyasayı belirleyen bankların programları
• Çekiliş / Kumar siteleri
• MUD / RPG / PBBG
• Korsanlığa (hackerlık) odaklı siteler / arşivler / programlar
• Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
• Warez / korsan / yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
• Dolandırıcılık Siteler (aa419.org'da ve escrow-fraud.com'da sayılanlar da dahildir)
• Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını

b. Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyal paylaşılan web sunucuları kabul edilmeyen materyalleri ile aynıdır.
Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde PoisNet, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

Müşteri Hesabında kurulu yazılım / programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.

İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil PoisNet hizmetleri sadece izin verilen Müşteri kullanımı içindir. PoisNet sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dahildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. PoisNet sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder.

Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. Müşterinin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. PoisNet dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.

Talep eden her kim olursa olsun, PoisNet'in Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.

Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları'nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak, yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili PoisNet Destek Departmanı'ndan gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ'ye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır.

Tüm PoisNet Müşterileri, Bayileri Hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.

4.3. Kaynak Kullanımı
MÜŞTERİ;
1.1.1. Sistem kaynaklarının %25'ini ya da daha fazlasını 90 saniyeden uzun süre kullanamaz. Bu tür sorunlara yol açan birkaç faaliyet vardır. Bunlar arasında CGI script'leri, FTP, PHP, HTTP vs. yer alır.
1.1.2. Her ne zaman olursa olsun sunucuda bağımsız, gözetimsiz server-side süreçler yürütemez. Buna IRCD gibi her tür bekletici program dahildir.
1.1.3. Paylaşılan sunucularda ne türden olursa olsun (Google Cash/AdSpy dahil) web spider ya da indeksleme programı çalıştıramaz.
1.1.4. IRC (Internet Relay Chat) şebekesiyle arayüzlenen bir yazılım çalıştıramaz.
1.1.5. Ne türden olursa olsun bit torrent uygulaması, tracker ya da istemci program yürütemez. Site dışındaki yasal torrent'lere link verebilirsiniz ama onları bizim paylaşılan sunucularımızda barındıramaz ve depolayamazsınız.
1.1.6. Ne türden olursa olsun dosya paylaşım/peer-to-peer faaliyetlerine katılamaz.
1.1.7. Counter-Strike, Half-Life, Battlefiled1942 vb. oyun oynama sunucuları yürütemez.
1.1.8. 15 dakikadan daha sık "Zamanlanmış Görev (CronJob)" çalıştıramaz.
1.1.9. 15 saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir biçimde indekslenmelidir.
1.1.10. Bir yerel dosya eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include ("http://alanadiniz.com/include.php") yerine include ("include.php") kullanınız.
1.1.11. Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html'ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız.
1.1.12. https protokolünü gerekmedikçe kullanmayın; şifreleme ve şifre çözme iletişimi CPU'yu şifresiz iletişimden çok daha fazla meşgul eder.

4.4. Bant Genişliği Kullanımı
MÜŞTERİ'nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırı vardır. Bu sınır MÜŞTERİ tarafından satın alınan barındırma paketine göre değişiklik göstermektedir. Müşteri Hesabı'nın söz konusu miktarı geçmesi durumunda, PoisNet MÜŞTERİ'ye ait hesabı bir üst pakete geçirme ve ek bant genişliği satın alıncaya kadar Müşteri hesabını askıya alma hakkını saklı tutar.

4.5. Depolama, Yedekleme ve Güvenlik PoisNet, MÜŞTERİ'nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen Müşteri Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ gerekli önemleri almakla sorumludur:

i. Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek
ii. Web site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak
iii. PoisNet sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak ve iv. Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak

PoisNet paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve PoisNet'in MÜŞTERİ'ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır, bu durum MÜŞTERİ'nin bilgisi dahilindedir. PoisNet, MÜŞTERİ'nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ her zaman klasik ve/veya geleneksel web site şeklinde Hizmetleri kullanacaktır. MÜŞTERİ, PoisNet'in inisiyatifinde, PoisNet'in Hizmetleri veya donanımının işlevselliğine veya çalışmasına zarar verecek şekilde Hizmetleri kullanamaz. MÜŞTERİ'nin internet üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda PoisNet kayıtları geçerli sayılacaktır.

4.6. MÜŞTERİ'nin veritabanı barındırma Hizmeti satın alması durumunda, MÜŞTERİ ilgili yazılımı kurmak ve yapılandırmak için kendisine ait sunuculara giriş yapması için PoisNet'e gerekli yetkiyi vermektedir.

 

5. ÜCRET VE ÖDEME

5.1 MÜŞTERİ, PoisNet Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak kapatılır.

5.2 MÜŞTERİ ilgili Hizmetlerine ilişkin Müşteri Panelinden "OTOMATİK YENİLEME" seçeneğini devreye alarak bir sonraki yenileme döneminde ve PoisNet'in 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ'ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili Hizmet ücretlerinin tahsilatı varsa hesabına tanımlanmış kredi kartı hesabından gerçekleştirilecektir.

5.3 MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME'ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve PoisNet'in 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ'ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden üç (3) gün önce gerçekleştirilecektir.

5.4 PoisNet, MÜŞTERİ'nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site'de belirtilmiş olunan PoisNet'e ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu PoisNet hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ'yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ'ye aittir.

5.5 Web barındırma, bayi barındırma ve veritabanı barındırma Hizmetleri için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile on beş (15) iş günü içerisinde ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben on beş (15) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli tahsilatın yapılmamış olması durumunda Hizmet kapatılır.

 

 

6. DESTEK KOŞULLARI

6.1 Bütün destek talepleri müşteri paneli üzerinden belirtilmeli ve destek departmanında yetkili kişiler tarafından istenilen tüm bilgiler verilmelidir. Bu bilgileri iletmemeniz halinde destek yükümlülüğü firmamıza ait değildir.

6.1 Firmamız satın almış olduğunuz yazılım ürünlerinin son sürümüne destek sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle kullandığınız ürünün sürümü son sürüm değilse, kullandığınız sürüm için destek talep edemezsiniz. Destek talebinde bulunabilmeniz için kullandığınız yazılımı bir üst sürüme güncellemeniz gerekmektedir.

6.3 Destek talepleri içerisinde hakaret/küfür yada aşağılama tespit edildiğinde, PoisNet müşterinin hesabını ve hesabına ait tüm hizmetleri sunucularından yedek almaksızın silecek ve herhangi bir ön uyarıda bulunmayacaktır.

 

 

7. SÖZLEŞME'NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ

7.1 PoisNet istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ PoisNet Hizmetlerini kullanmaya devam ederek Site'de belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

7.2 MÜŞTERİ'nin bu sözleşmede veya tüm PoisNet politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, PoisNet, MÜŞTERİ'ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ'nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

7.3 MÜŞTERİ'nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, PoisNet sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ'nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

7.4 MÜŞTERİ Sözleşmeyi alınan Hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME'yi kaldırması yolu ile sonlandırabilir.

 

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta ANKARA Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

© 1999 PoisNet - www.poisnet.net | Tüm hakları saklıdır, izin alınmadan kullanılamaz. Fiyatlarımıza vergi(ler) dahil değildir.