Lisanslı Ürün Hizmet Sözleşmesi

 Anasayfa / Sabit

1. TARAFLAR

İş bu sözleşme, PoisNet İnternet Hizmetleri (PoisNet) ile PoisNet'e ait web sitesi www.poisnet.net (Site) üzerinden PoisNet ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site'de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (MÜŞTERİ / Siz) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.

Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan site üzerinde yer alan politikaları ve sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

 

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

MÜŞTERİ'nin PoisNet'e ait Site'den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. MÜŞTERİ'nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresizdir.

 

3. HİZMET'İN TANIMI

PoisNet'in MÜŞTERİ'ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ'ye sağlanan yazılımın sistemsel ve fonksiyonel olarak çalışır olmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında "Yazılım" hizmetlerini alabilir.

3.1. İş bu Sözleşme'nin şartları ve koşullarına bağlı, sözleşme süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:

3.1.1. Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),

3.1.2. Donanım ve şifreleme cihazlarının arızaları,

3.1.3. Periyodik Bakım prosedürleri veya PoisNet'in zaman zaman üstlendiği sistemsel onarımlar,

3.1.4. Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın PoisNet'in kontrolü dışındaki veya PoisNet tarafından öngörülemeyen nedenler

3.2. MÜŞTERİ, PoisNet'in Hizmetleri'nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.

3.3. PoisNet, MÜŞTERİ'ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.

3.4. Servis Sürekliliği Garantileri (PoisNet SLAs) PoisNet tüm müşterilerine Servis Seviyesi Sözleşmesi ile (SLA – Service Level Agreement) standart servis seviyesi garantileri vermektedir.

3.5. Alınan yazılımın lisansı satın aldığınız sürece geçerlidir. Lisans geçerlilik süresi dolduğunda yenileme yada iptal etme hakkı MÜŞTERİ'de saklıdır.

3.6. Lisans yenileme yada lisans sürüm yükseltme bedelleri PoisNet tarafından belirlenecektir. Belirlenecek bu bedelleri oluşturan kriterlerin gizliliği PoisNet'te saklı olacaktır. PoisNet, satın aldığınız lisans paketinin fiyatlarında değişiklik olsa bile aldığınız hizmet ile ilgili geçerlilik süresince sizden ekstra bir ücret talep etmeyeceğini taahhüt eder.

3.7. Lisans devir işlemlerinde belirlenen kriterlere uyulmadığıveya şüpheli bir durum tespit edilmesi takdirde devir işlemini iptal etme hakkı PoisNet'e aittir.

 

4. MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MÜŞTERİ, PoisNet MÜŞTERİ'lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda PoisNet, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

4.2. İçerik MÜŞTERİ, işbu Sözleşme'yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine ait web sayfalarından, yazılım kullanım - yönetiminden doğabilecek hertürlü kar/zarar yada yasal ihlallerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, PoisNet'in hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı PoisNet'in zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda mutabıktır.
Müşteriden yada kullanım hatalarından dolayı oluşabilecek yazılımsal yada sistem hatalardan PoisNet sorumlu tutulamaz. Bu tür durumlarda tüm sorumluluk MÜŞTERİ'ye aittir.

 

5. ÜCRET VE ÖDEME

5.1 MÜŞTERİ, PoisNet Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak kapatılır.

5.2 MÜŞTERİ ilgili Hizmetlerine ilişkin Müşteri Panelinden "OTOMATİK YENİLEME" seçeneğini devreye alarak bir sonraki yenileme döneminde ve PoisNet'in 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ'ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili Hizmet ücretlerinin tahsilatı varsa hesabına tanımlanmış kredi kartı hesabından gerçekleştirilecektir.

5.3 MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME'ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve PoisNet'in 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ'ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden üç (3) gün önce gerçekleştirilecektir.

5.4 PoisNet, MÜŞTERİ'nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site'de belirtilmiş olunan PoisNet'e ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) iş günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu PoisNet hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ'yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ'ye aittir.

5.5 Tüm lisanslı yazılım hizmetleri için hizmet süresi bitiş tarihinden itibaren on beş (15) iş günü içerisinde ödeme alınamayan Hizmetler otomatik olarak durdurulur. Duraklama süresini takiben on beş (15) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir.

 

6. SÖZLEŞME'NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ

6.1 PoisNet istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın politikalarını ve sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ PoisNet Hizmetlerini kullanmaya devam ederek Site'de belirtilen ve zaman zaman değişebilen bu politika ve sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. PoisNet politika ve sözleşmelerini takip sorumluluğu müşteriye aittir.

6.2 MÜŞTERİ'nin bu sözleşmede veya tüm PoisNet politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, PoisNet, MÜŞTERİ'ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ'nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

6.3 MÜŞTERİ'nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, PoisNet sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ'nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

6.4 MÜŞTERİ Sözleşmeyi alınan Hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME'yi kaldırması yolu ile sonlandırabilir.

 

 

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta ANKARA Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

© 1999 PoisNet - www.poisnet.net | Tüm hakları saklıdır, izin alınmadan kullanılamaz. Fiyatlarımıza vergi(ler) dahil değildir.